blank

Het verhaal achter deze serie is gebaseerd op één van de actuele tegenstellingen in de huidige samenleving. De grens tussen sociaal delen of dus zichtbaar maar kwetsbaar te staan … Of de veilige privacy door als grijze muis in de coulissen te blijven.

Individuen willen graag hun gratie, schoonheid, ego laten zien. En anderzijds wil men vaak het diepere ik verborgen houden.

Hiermee wil ik ook uitdrukking geven aan een persoonlijke interne strijd. Enerzijds de introvert die zich uitleeft in het veilige atelier, en anderzijds de extraverte nood om in de schijnwerpers te laten staan.

Hoe ver wil iemand gaan om alles of niets te tonen? Misschien blijft het wel interessanter als er een deel grijs en mysterieus blijft? En kan je switchen tussen beide? Het spel van veranderlijke indrukken door als toeschouwer werk onder andere kijkhoeken te aanschouwen.

Ik hou van de contradictie tussen “digitaal geschapen” sociale media wereld, en de universele, analoge – schoonheid. De basis van analoge (vaak zwart-wit) poses van de modellen wordt digitaal geremixed. Door de combinatie van nieuw materiaal & techniek (plexi & 3D) met klassiek olie- of acryl schilderwerk wil ik een meer hedendaags “mixed media werk” scheppen. Door de inhoudelijke thematiek op een moderne manier tot uitdrukking te brengen kan elk werkstuk op meerdere niveau’s boeien.

blank

Het verhaal achter deze serie is gebaseerd op één van de actuele tegenstellingen in de huidige samenleving. De grens tussen sociaal delen of dus zichtbaar maar kwetsbaar te staan … Of de veilige privacy door als grijze muis in de coulissen te blijven.

Individuen willen graag hun gratie, schoonheid, ego laten zien. En anderzijds wil men vaak het diepere ik verborgen houden.

Hiermee wil ik ook uitdrukking geven aan een persoonlijke interne strijd. Enerzijds de introvert die zich uitleeft in het veilige atelier, en anderzijds de extraverte nood om in de schijnwerpers te laten staan.

Hoe ver wil iemand gaan om alles of niets te tonen? Misschien blijft het wel interessanter als er een deel grijs en mysterieus blijft? En kan je switchen tussen beide? Het spel van veranderlijke indrukken door als toeschouwer werk onder andere kijkhoeken te aanschouwen.

Ik hou van de contradictie tussen “digitaal geschapen” sociale media wereld, en de universele, analoge – schoonheid. De basis van analoge (vaak zwart-wit) poses van de modellen wordt digitaal geremixed. Door de combinatie van nieuw materiaal & techniek (plexi & 3D) met klassiek olie- of acryl schilderwerk wil ik een meer hedendaags “mixed media werk” scheppen. Door de inhoudelijke thematiek op een moderne manier tot uitdrukking te brengen kan elk werkstuk op meerdere niveau’s boeien.